Infrazářiče PION Classic

Infrazářiče PION Classic

PION Classic 440, 660, 1100, 1400 W

Konečně elegantní a zároveň úsporné topení i pro vás!

Tělesa PION Classic jsou primárně určena jako doplňkový zdroj tepla nebo jako zdroj tepla do prostor, kde není požadavek na každodenní vytápění. Tělesa lze samozřejmě používat i jako hlavní zdroj tepla do pernamentně vytápěných prostor, pro toto použití je ale vhodnější  a my doporučujeme použití těles PION Thermo Glass.  

Vysoká účinnost a ekonomičnost provozu těles PION Classic vychází z metody předávání tepla prostřednictvím infračerveného záření. Elegantní zpevněný korpus z aluminiové slitiny se vyrábí ve dvou základních barevných provedeních City a Country.
Nevelké rozměry, jednoduchý způsob upevnění, originální topná deska, která vyzařuje teplo ve velkém úhlu – to jsou ty hlavní z mnoha výhod, díky nimž se stalo stropní infračervené topné těleso PION jedničkou ve své kategorii.

Obrázek

Nabízíme čtyři různé úrovně výkonu ve dvou základních barevných
provedeních. To vše více než o 30 % levněji než konkurence.


PION 04 - 440 WCena včetně DPH

3950,- Kč
Obrázek Technické parametry:
Příkon 440 W
Proud 1,8 A
Napětí 230 V / 50 Hz
IP krytí 20
Signalizace provozu Ne
Rozměr 780 x 125 x 55 mm
Hmotnost 2,0 kg
Vytápěná plocha* 6 m2 (orientační údaj)

 

 

 

PION 06 – 660 W

 

Cena včetně DPH Obrázek

4350,- Kč

 

 

 

Technické parametry:
Příkon 660 W
Proud 2,7 A
Napětí 230 V / 50 Hz
IP krytí 20
Signalizace provozu Ne
Rozměr 1005 x 125 x 55 mm
Hmotnost 2,8 kg
Vytápěná plocha* 9 m2  (orientační údaj)

 

 

 

PION 10 – 1100 W

 

Cena včetně DPH Obrázek

5650,- Kč

 

 

 

Technické parametry:
Příkon 1100 W
Proud 4,6 A
Napětí 230 V / 50 Hz
IP krytí 20
Signalizace provozu Ne
Rozměr 1515 x 125 x 55 mm
Hmotnost 4,2 kg
Vytápěná plocha* 15 m2  (orient. údaj) 

 

 

 

PION 13 – 1400 W

Dočasně k dodání do 6 týdnů.

Cena včetně DPH Obrázek

5950,- Kč

 

 

 

Technické parametry:
Příkon 1400 W
Proud 6,0 A
Napětí 230 V / 50 Hz
IP krytí 20
Signalizace provozu Ne
Rozměr 1715 x 125 x 55 mm
Hmotnost 4,6 kg
Vytápěná plocha* 20 m2  (orient. údaj) 


* Uvedená hodnota vytápěné plochy je pouze orientační údaj, v případě pravidelně vytápěné místnosti. V případě občasného a krátkodobého vytápění chladné místnosti je nutné zvolit těleso nebo soustavu těles s vyšším příkonem. Pokud si nevíte rady s výběrem, zavolejte nám.
 
Ke stažení

 

Obrázek  
Návod

 

Obrázek   
Základní informace

 

Obrázek
Certifikát TÜV

 

 

Garance

Záruční podmínky:
 • Dovozce zaručuje správný chod infratopení po dobu 2 let od data zakoupení.
 • Vyskytnou-li se v průběhu záruční lhůty u zařízení funkční závady způsobené výrobcem, pak dovozce toto zařízení bezplatně opraví či vymění v souladu s ustanoveními zde uvedených podmínek.
 • Záruku lze nárokovat pouze po předložení originálu dodacího listu s osvědčením o koupi.
 • Tato záruka nezakládá právo na náhradu a krytí škody, jež vznikla v důsledku úprav zařízení provedených bez předchozího písemného souhlasu výrobce, byť s cílem uvést zařízení do souladu s místními technickými předpisy či bezpečnostními normami.
 • Životnost uváděná výrobcem je až 20 let.
Tato záruka pozbývá platnosti v případě:
 • provedení úprav či zásahů do výrobní konstrukce zařízení ze strany kupujícího;
 • nesprávného zacházení se zařízením;
 • používání zařízení v rozporu s platnými ustanoveními a/nebo s návodem poskytnutým výrobcem k používání a obsluze;
 • při instalaci či užívání zařízení, u něhož došlo k porušení technických předpisů a bezpečnostních norem;
 • provedení oprav neautorizovaným servisním střediskem či prodejcem;
 • výskytu nehody, zásahu blesku, zatopení, požáru či jiných neblahých okolností, jež se vymykají kontrole výrobce, jako jsou případy zásahu vyšší moci;
 • závad nastalých během přepravy zařízení k zákazníkovi (s výjimkou případů, kdy dopravu zabezpečuje zplnomocněný prodejce či výrobce);
 • vykáže-li systém, v rámci něhož se dané zařízení používalo, nějaké poruchy;
 • používání zařízení při vyšším než stanoveném napětí (tj. s odchylkou přesahující 10 % nominálního napětí) a/nebo při vlhkosti překračující 80 % za teploty prostředí 25 °C.

TOPlist