Infrazářiče PION Thermo Glass

Infrazářiče PION Thermo Glass

PION ThermoGlass 440 ,660, 1100, 1400 W

Jedinečná technologie odzkoušená na vesmírné stanici!

Jedinečná technolgie založená na přenosu tepla pomocí uhlíkových nanovláken a elegantní design, to jsou dva faktory, které z topných panelů PION Thermo Glass dělají vyjímečný a originální výrobek nejen na českém, ale i na evropském trhu.

Infračervená topná tělesa PION Thermo Glass se prodávají s nadstandardní pětiletou zárukou. Vysoká účinnost a ekonomičnost provozu vychází z metody předávání tepla prostřednictvím infračerveného záření.

     Obrázek


Nabízíme čtyři různé úrovně výkonu ve stříbrném barevném provedení. To vše více než o 30 % levněji než konkurence.

 

 

Thermo Glass 04 - 440 W

Infrapanel PION Thermo Glass 440W    Cena včetně DPH 6 800,- Kč

Technické parametry:
Příkon 440 W
Proud 1,8 A
Napětí 230 V / 50 Hz
IP krytí 54
Signalizace provozu Ne
Rozměr 835 x 117 x 23 mm
Hmotnost 2,2 kg
Vytápěná plocha* 6 m2 (orientační údaj)


Thermo Glass 06 - 660 W

Infrapanel PION Thermo Glass 660W    Cena včetně DPH 7 500,- Kč

Technické parametry:
Příkon 660 W
Proud 2,7 A
Napětí 230 V / 50 Hz
IP krytí 54
Signalizace provozu Ne
Rozměr 835 x 157 x 23 mm
Hmotnost 2,7 kg
Vytápěná plocha* 9 m2 (orientační údaj)


Thermo Glass 11 - 1100 W

Infrapanel PION Thermo Glass 1100W   Cena včetně DPH 9 900,- Kč

Technické parametry:
Příkon 1100 W
Proud 4,6 A
Napětí 230 V / 50 Hz
IP krytí 54
Signalizace provozu Ne
Rozměr 835 x 268 x 23 mm
Hmotnost 4 kg
Vytápěná plocha* 15 m2 (orient. údaj)


Thermo Glass 14 - 1400 W

Infrapanel PION Thermo Glass 1400W  Cena včetně DPH 10 900,- Kč 

Technické parametry:
Příkon 1400 W
Proud 6,0 A
Napětí 230 V / 50 Hz
IP krytí 54
Signalizace provozu Ne
Rozměr 835 x 307 x 23 mm
Hmotnost 5,0 kg
Vytápěná plocha* 20 m2 (orient. údaj)


* Uvedená hodnota vytápěné plochy je pouze orientační údaj, v případě pravidelně vytápěné místnosti. V případě občasného a krátkodobého vytápění chladné místnosti je nutné zvolit těleso nebo soustavu těles s vyšším příkonem. Pokud si nevíte rady s výběrem, zavolejte nám.
 
Ke stažení

Obrázek Návod

Obrázek
Základní informace  

Obrázek
Certifikát TÜV

 

 

Garance

Záruční podmínky:
 • Výrobce zaručuje správný chod infratopení po dobu 5 let od data zakoupení.
 • Vyskytnou-li se v průběhu záruční lhůty u zařízení funkční závady způsobené výrobcem, pak ten toto zařízení bezplatně opraví či vymění v souladu s ustanoveními zde uvedených podmínek.
 • Záruku lze nárokovat pouze po předložení originálu dodacího listu s osvědčením o koupi.
 • Tato záruka nezakládá právo na náhradu a krytí škody, jež vznikla v důsledku úprav zařízení provedených bez předchozího písemného souhlasu výrobce, byť s cílem uvést zařízení do souladu s místními technickými předpisy či bezpečnostními normami.
 • Životnost uváděná výrobcem je až 20 let.
Tato záruka pozbývá platnosti v případě:
 • provedení úprav či zásahů do výrobní konstrukce zařízení ze strany kupujícího;
 • nesprávného zacházení se zařízením;
 • používání zařízení v rozporu s platnými ustanoveními a/nebo s návodem poskytnutým výrobcem k používání a obsluze;
 • při instalaci či užívání zařízení, u něhož došlo k porušení technických předpisů a bezpečnostních norem;
 • provedení oprav neautorizovaným servisním střediskem či prodejcem;
 • výskytu nehody, zásahu blesku, zatopení, požáru či jiných neblahých okolností, jež se vymykají kontrole výrobce, jako jsou případy zásahu vyšší moci;
 • závad nastalých během přepravy zařízení k zákazníkovi (s výjimkou případů, kdy dopravu zabezpečuje zplnomocněný prodejce či výrobce);
 • vykáže-li systém, v rámci něhož se dané zařízení používalo, nějaké poruchy;
 • používání zařízení při vyšším než stanoveném napětí (tj. s odchylkou přesahující 10 % nominálního napětí) a/nebo při vlhkosti překračující 80 % za teploty prostředí 25 °C.

TOPlist