POVODNĚ 2013 - Státní dotace

27.06.2013 08:19

100 milionů pro oblasti postižené povodní

10.06.2013 - V případě, že vám byl při povodni znehodnocen kotel, můžete dostat dotaci na pořízení nového ekologického.

 

Ministerstvo životního prostředí připravilo program na podporu výměny kotlů v oblastech postižených povodněmi v roce 2013. Pro tuto výzvu je alokováno celkem 100 milionů korun a podpora je určena jak občanům, tedy fyzickým osobám, tak územním samosprávným a vyšším územním samosprávným celkům.

Zájemci mohou žádost o dotaci poslat na e-mailovou adresu: povodne2013.kotle@sfzp.cz, resp. obce prostřednictvím datové zprávy. Případně žádost odevzdat na krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR.

Příjem žádostí bude probíhat od 10. června do 30. srpna 2013, případě do vyčerpání alokace. Předmětem dotace je výměna stávajícího kotle na tuhá a plynná paliva znehodnoceného vlivem povodní v roce 2013 za nový účinný nízkoemisní tepelný zdroj. Výše dotace se bude lišit v závislosti na typu nově instalovaného kotle.

Dokumenty k výzvě

Společnost PROHEAT s.r.o. dále poskytne lidem postiženým povodní zvýhodněné ceny za instalace a uvedení kotlů do provozu. Tato nabídka není podmíněna čerpáním dotace. V případě, že nebude dotace čerpána, poskytneme rovněž zvýhodněné ceny kotlů.